Kvalitātes sistēma

Mūsu pakalpojumu kvalitāti nodrošina standartizēts process, kas tiek piemērots visu detaļu ražošanai uzņēmumā Exigum. Ražošanas procesā tiek ievērotas visas klienta deifnētās precizitātes prasības.

Mūsu pakalpojumu kvalitāti nodrošina standartizēts process, kas tiek piemērots visu detaļu ražošanai uzņēmumā Exigum. Ražošanas procesā tiek ievērotas visas klienta deifnētās precizitātes prasības.

Ražošanas plūsmas diagramma

Mērījumu protokols

Gan prototipēšanas, gan sērijveida ražošanā katrs izgatavotais produkts tiek pārbaudīts saskaņā ar uzņēmuma iekšējām kvalitātes instrukcijām. Veicot cenu pieprasījumu klients var pieprasīt pilnu mērīšanas protokolu.

Vēlies uzzināt kaut ko vairāk?

Labprāt sniegsim sīkāku informāciju.